/ Zařazeno v kategorii Aktuality

Druhé nadnárodní projektové setkání projektu DEMINA – Inovace a další vzdělávání v destinačním managementu, který realizuje konsorcium sedmi organizací ze šesti zemí a který je řízen Vysokou školou hotelovou v Praze, se konalo ve dnech 10.-11.10.2021 v tureckém Aydinu/Kusadasi za účasti 14 účastníků ze šesti partnerských zemí. zemí. Partneři měli poprvé možnost sejít se u jednoho stolu, protože první projektový meeting musel díky pandemickým omezením v prosinci 2020 proběhnout pouze online.

Partnerství projednalo aktuální stav realizace projektových aktivit A1 – A5, vyměnili si zkušenosti s realizačními problémy, které způsobují pandemická omezení a jejich důsledky, a dohodli se na dalším realizačním postupu a tvorbě výstupů.

Druhý projektový den byla důležitou částí programu prezentace potřebných kroků a dokumentace k blížící se průběžné zprávě projektu, kterou je nutné podat do 30.11.2021. Po této úvodní dopolední části programu se partneři zúčastnili terénní inspekce ve vybraných částech místní turistické destinace, kdy přímo na místě mohli posuzovat a hodnotit jednotlivé destinační prvky a měli také možnost diskutovat se zástupci veřejné správy a dalšími stakeholdery.

Pokud se pandemická situace nezhorší, příští projektové setkání proběhne začátkem března 2020 v sídle lotyšského partnera Baltijas Starptautiska Akademija v Rize.

/ Zařazeno v kategorii Aktivity

Uspořádali jsme 6. (závěrečné) nadnárodní setkání projektu Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ (DIGIFARMER), které podpořila turecká národní agentura v rámci programu ERASMUS+ Strategic Partnerships for Adult Education, s hostitelem koordinátora projektu Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü v Turecku, 5.-6. října 2021.

Vyhodnocovali jsme výstupy – školicí modul/kurz „Farmářské digitální dovednosti“, digitální a/nebo tištěné školicí materiály, průvodcovské brožury, e -learningová platforma, mobilní aplikace, farmářská síť DigiFarmer a školení pilotů a testování výstupů. Pro činnosti multiplikátoru bylo provedeno nezbytné plánování a sdílení úkolů.

Web projektu: www.digifarmer.net

Digifarmer Education/e-learning Platform: www.moodle.digifarmer.net

Síť farmářů- „Platforma farmářů“: www.network.digifarmer.net

Mobilní aplikace: App Store: Digifarmer – Play Store: DigiFarmer

/ Zařazeno v kategorii Aktuality

Uskutečnili jsme 5. nadnárodní setkání projektu Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ (DIGIFARMER), které bylo podpořeno tureckou národní agenturou v rámci programu ERASMUS+ Strategic Partnerships for Adult Education, s hostitelem partnera projektu Euroform v Itálii, na 31. srpna-1. září 2021.

Spolu s devíti partnery projektu jsme vyhodnotili výstupy – modul školení „Digitální dovednosti farmářů“, školicí materiály, které lze sdílet digitálně nebo v tisku, brožury s průvodcem, mobilní aplikace (Digifarmer), webové stránky projektu (digifarmer.net), „Digital Vzdělávací platforma pro dovednosti farmářů (www.moodle.digifarmer.net), síť farmářů – „Platforma pro farmáře“ (www.network.digifarmer.net) a platforma pro fórum/diskuse (bb.digifarmer.net/) .

/ Zařazeno v kategorii Aktivity

Rozvoj digitální infrastruktury a mobilních technologií vytváří nové příležitosti pro občany ke zvýšení jejich digitální účasti poskytováním nových příležitostí pro neustálé změny a spolupráci. Networking je proces budování oboustranně výhodného vztahu s ostatními lidmi a setkávání se na společných základech. Proto je velmi důležité vytvořit síť zemědělců.

Zřídili jsme „Farmářskou platformu“ v rámci projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ financovaného Tureckou národní agenturou Centra pro programy Evropské unie pro vzdělávání a mládež v Turecku. „Farmářská platforma“ se skládá ze šesti sekcí: Fórum/Diskuse, Školící místnost, Užitečné odkazy, Informační zdroje, Zprávy/Oznámení/Události a Instituce/Organizace.

Zemědělci a organizace/instituce se mohou stát členy Netwok „Farmer Platform“, mohou se účastnit fóra a mohou navazovat partnerství a firemní spolupráce. Farmářská platforma: https://network.digifarmer.net/

/ Zařazeno v kategorii Aktivity

26.června 2021 se online uskutečnilo online setkání k výukovému programu projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“

Výukové setkání bylo organizováno prostřednictvím služby Google Meet s 13 účastníky z Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydin Valiligi (úřad pro vztahy s EU a zahraničními vztahy), AKETH (Anaptixiako Kentro Thessalias), Euroform RFS, Aydın Adnan Menderes Universitesi, Söke Zirai Ür. İşl. Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Karpuzlu Ziraat Odası, Inercia Digital, Institut Pro Trénink Pohostinnosti.

Program setkání se zabýval hlavně tím, jak používat Articulate Storyline při vytváření výstupů pro DIGIFARMER Jak vytvářet vzdělávací materiály pomocí programu Articulate Storyline vysvětlil partner projektu ADU.

Rozvoj digitálních dovedností zemědělců je projekt strategického partnerství Erasmus+ financovaný Tureckou národní agenturou pro Centrum programů Evropské unie pro vzdělávání a mládež v Turecku.

/ Zařazeno v kategorii Aktivity

Ve dnech 19. – 20. února 2020 se v Mikulově v České republice uskutečnilo 4. nadnárodní projektové setkání projektu podporovaného Tureckou národní agenturou – národní agenturou.

Setkání z partnerských organizací se zúčastnilo celkem 17 lidí.

Nadnárodní setkání projektu začalo přezkoumáním činností prováděných podle harmonogramu projektu v rámci projektového řízení a implementace. Požadavky na modul školení, což jsou intelektuální výstupy projektu, výsledky učení a obsah připravený každým partnerem projektu, byly hodnoceny v rámci evropských digitálních kompetencí. Přenos školicího modulu a školicích materiálů, které mají být přeloženy do jazyků partnerských zemí projektu, na mobilní aplikace a platformy e-learningu, používání tištěných školicích materiálů, e-learningovou platformu školitelů, instalaci školicích materiálů, byla probrána implementace zkušebního školení a bylo provedeno nezbytné sdílení úkolů.

Druhý den nadnárodního projektového setkání, kdy byla projednávána „Farmářská platforma“ -Farmer Network, byly projednány věci, které je třeba udělat ohledně struktury platformy, struktury a pravidel členství, sekcí a obsahu platformy a bylo určeno rozdělení úkolů. Na setkání byly přezkoumány odpovědnosti, které je třeba plnit z hlediska obecného řízení a dokumentace projektu, hodnocení a šíření aktivit projektu a byly rozdány hodnotící dotazník a certifikáty.

/ Zařazeno v kategorii Aktivity

Výuková aktivita projektu Erasmus+ „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ (Nr 2018-1-TR01-KA204-059557) se konala 26.-28. listopadu 2019 v řecké Trikale.

Celkem 23 účastníků z 9 partnerských institucí/organizací (provinční ředitelství zemědělství a lesnictví Aydın -koordinátor projektů, Aydın Governorship (úřad EU a zahraniční vztahy), Aydın Adnan Menderes University (Pedagogická fakulta), Söke Agricultural Production Agricultural Extension a In -Service Training Center, Karpuzlu Agriculture Chamber, Developmental Centre of Thessaly-Greece, Euroform RFS-Italy, Inercia Digital SL-Spain and Institut Pro Trénink Pohostinnosti-Czech Republic) krátkodobého vzdělávání, výuky a školení se účastní AKETH ( Řecko)

Během třídenní vzdělávací aktivity byl s účastníky vyhodnocen školicí modul a obsah školicích materiálů připravených ve spolupráci s partnerskými institucemi/organizacemi projektu a proběhl workshop pro přezkoumání výsledků učení. Od tradičního učení po dálkové studium byly vysvětleny různé metody učení/školení, LMS (Learning Management System), učební platforma, evropský rámec kvalifikací (EQF) a ECVET. Učební platforma (platforma Moodle), tvorba video obsahu s různými online zdroji a registrace byla vysvětlena na příkladech a prostřednictvím workshopu

Vzdělávací aktivita skončila vyhodnocením školení a distribucí certifikátů.

/ Zařazeno v kategorii Aktivity

Třetí nadnárodní projektové setkání projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“, které probíhá pod koordinací zemského ředitelství pro zemědělství a lesnictví Aydın, se konalo ve dnech 8.-9. října 2019 ve španělské Huelvě.

První den dvoudenního setkání byly prezentovány činnosti prováděné v rámci projektu, požadavky na modul školení, modul školení a školicí materiály v souladu s evropským rámcem digitálních dovedností, cíle a obsah učení u modulu školení byly prodiskutovány metody, které je třeba dodržovat pro OER (otevřené školicí zdroje). Byly vytvořeny plány pro školení trenérů.

Druhý den skončila schůzka, na níž byla přezkoumána prováděcí pravidla, plány hodnocení a plány šíření projektu a byly sdíleny úkoly týkající se modulu školení, školicích materiálů, výstupů OER a sítě zemědělců, distribucí hodnocení a certifikáty.

/ Zařazeno v kategorii Aktivity

Druhé nadnárodní projektové setkání projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ se konalo 16. – 17. července 2019 v řecké Trikale.

Celkem 16 účastníků z 9 partnerských institucí / organizací (zemské ředitelství zemědělství a lesnictví Aydın (koordinátor projektu), guvernérství Aydın (úřad EU a zahraniční vztahy), univerzita Aydına Adnana Menderese (pedagogická fakulta), zemědělský výrobní podnik Söke, ředitelství prvního dne se zúčastnilo středisko zemědělského prodloužení a dalšího vzdělávání, zemědělská komora Karpuzlu, vývojové centrum Thesálie (Řecko), Euroform RFS (Itálie), Inercia Digital SL (Španělsko) a Institut Pro Trénink Pohostinnosti (Česká republika)) ze setkání, kde byly provedeny činnosti realizované v rámci projektu, zprávy o pokroku, návštěva odborníků turecké národní agentury na téma kontroly místa při sdílení informací. V modulu školení byly vytvořeny plány požadavků. Byly vyhodnoceny aktuální zprávy o situaci partnerských zemí, digitální analýza potřeb zemědělců – výsledky průzkumu. Byla projednána příprava školicího modulu a materiálů, tvorba a publikace otevřených školicích materiálů.

Druhý den se 16 účastníky bylo prodiskutováno školení školitelů, pravidla implementace projektu, plán hodnocení, plán šíření, webové stránky projektu a šablony a obsah nástrojů pro šíření, jako jsou tiskové bulletiny / brožury, a schůzka byla zakončena distribuce distribuce úkolů, hodnocení a certifikátů.

/ Zařazeno v kategorii Aktuality

První nadnárodní projektové setkání projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“, které probíhá pod koordinací zemského ředitelství pro zemědělství a lesnictví Aydın, se konalo ve dnech 14. – 15. března 2019 v tureckém Aydınu za účasti 20 účastníků z 5 partnerských zemí. zemí.

Tento projekt je podporován tureckou národní agenturou v rámci programu ERASMUS+ Key Action 2 – 2018 Program strategického partnerství vzdělávání dospělých

Partnery projektu v rámci projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ jsou zemské ředitelství zemědělství a lesnictví Aydın (koordinátor projektu), guvernérství Aydın (úřad pro vztahy s EU a zahraničními vztahy), univerzita Aydına Adnana Menderese (Pedagogická fakulta), podnik zemědělské výroby Söke Středisko pro rozšíření a další vzdělávání v zemědělství, zemědělská komora Karpuzlu, vývojové centrum Thesálie (Řecko), Euroform RFS (Itálie), Inercia Digital SL (Španělsko) a Institut Pro Trénink Pohostinnosti (Česká republika).

Hlavním účelem projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců (DIGIFARMER)“, který v roce 2018 vybralo ze 130 projektů v roce 2018 Centrum programů EU pro vzdělávání a mládež-Turecká národní agentura, je zlepšit digitální dovednosti venkovských zemědělců / producentů a tím zvýšit jejich produktivitu a produktivitu v jejich sociálním a obchodním životě. Našim cílem je zvýšit digitální dovednosti venkovských zemědělců; zlepšování dovedností a kompetencí technického personálu a školitelů; rozvoj inovativní metodiky školení v digitální oblasti a podpora produktivity zvýšením průřezových dovedností zemědělců.