Čtvrtý projektový meeting v Mikulově, Česká republika

Ve dnech 19. – 20. února 2020 se v Mikulově v České republice uskutečnilo 4. nadnárodní projektové setkání projektu podporovaného Tureckou národní agenturou – národní agenturou.

Setkání z partnerských organizací se zúčastnilo celkem 17 lidí.

Nadnárodní setkání projektu začalo přezkoumáním činností prováděných podle harmonogramu projektu v rámci projektového řízení a implementace. Požadavky na modul školení, což jsou intelektuální výstupy projektu, výsledky učení a obsah připravený každým partnerem projektu, byly hodnoceny v rámci evropských digitálních kompetencí. Přenos školicího modulu a školicích materiálů, které mají být přeloženy do jazyků partnerských zemí projektu, na mobilní aplikace a platformy e-learningu, používání tištěných školicích materiálů, e-learningovou platformu školitelů, instalaci školicích materiálů, byla probrána implementace zkušebního školení a bylo provedeno nezbytné sdílení úkolů.

Druhý den nadnárodního projektového setkání, kdy byla projednávána „Farmářská platforma“ -Farmer Network, byly projednány věci, které je třeba udělat ohledně struktury platformy, struktury a pravidel členství, sekcí a obsahu platformy a bylo určeno rozdělení úkolů. Na setkání byly přezkoumány odpovědnosti, které je třeba plnit z hlediska obecného řízení a dokumentace projektu, hodnocení a šíření aktivit projektu a byly rozdány hodnotící dotazník a certifikáty.