Slide

LATEST NEWS

Druhé nadnárodní projektové setkání projektu DEMINA – Inovace a další vzdělávání v destinačním managementu, který realizuje konsorcium sedmi organizací ze šesti zemí a který je řízen Vysokou školou hotelovou v Praze, se konalo ve dnech 10.-11.10.2021 v tureckém Aydinu/Kusadasi za účasti 14 účastníků ze šesti partnerských zemí. zemí. Partneři měli poprvé možnost sejít se u jednoho stolu, protože první projektový meeting musel díky pandemickým omezením v prosinci 2020 proběhnout pouze online.

Partnerství projednalo aktuální stav realizace projektových aktivit A1 – A5, vyměnili si zkušenosti s realizačními problémy, které způsobují pandemická omezení a jejich důsledky, a dohodli se na dalším realizačním postupu a tvorbě výstupů.

Druhý projektový den byla důležitou částí programu prezentace potřebných kroků a dokumentace k blížící se průběžné zprávě projektu, kterou je nutné podat do 30.11.2021. Po této úvodní dopolední části programu se partneři zúčastnili terénní inspekce ve vybraných částech místní turistické destinace, kdy přímo na místě mohli posuzovat a hodnotit jednotlivé destinační prvky a měli také možnost diskutovat se zástupci veřejné správy a dalšími stakeholdery.

Pokud se pandemická situace nezhorší, příští projektové setkání proběhne začátkem března 2020 v sídle lotyšského partnera Baltijas Starptautiska Akademija v Rize.

Uspořádali jsme 6. (závěrečné) nadnárodní setkání projektu Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ (DIGIFARMER), které podpořila turecká národní agentura v rámci programu ERASMUS+ Strategic Partnerships for Adult Education, s hostitelem koordinátora projektu Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü v Turecku, 5.-6. října 2021.

Vyhodnocovali jsme výstupy – školicí modul/kurz „Farmářské digitální dovednosti“, digitální a/nebo tištěné školicí materiály, průvodcovské brožury, e -learningová platforma, mobilní aplikace, farmářská síť DigiFarmer a školení pilotů a testování výstupů. Pro činnosti multiplikátoru bylo provedeno nezbytné plánování a sdílení úkolů.

Web projektu: www.digifarmer.net

Digifarmer Education/e-learning Platform: www.moodle.digifarmer.net

Síť farmářů- „Platforma farmářů“: www.network.digifarmer.net

Mobilní aplikace: App Store: Digifarmer – Play Store: DigiFarmer

Uskutečnili jsme 5. nadnárodní setkání projektu Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ (DIGIFARMER), které bylo podpořeno tureckou národní agenturou v rámci programu ERASMUS+ Strategic Partnerships for Adult Education, s hostitelem partnera projektu Euroform v Itálii, na 31. srpna-1. září 2021.

Spolu s devíti partnery projektu jsme vyhodnotili výstupy – modul školení „Digitální dovednosti farmářů“, školicí materiály, které lze sdílet digitálně nebo v tisku, brožury s průvodcem, mobilní aplikace (Digifarmer), webové stránky projektu (digifarmer.net), „Digital Vzdělávací platforma pro dovednosti farmářů (www.moodle.digifarmer.net), síť farmářů – „Platforma pro farmáře“ (www.network.digifarmer.net) a platforma pro fórum/diskuse (bb.digifarmer.net/) .

Rozvoj digitální infrastruktury a mobilních technologií vytváří nové příležitosti pro občany ke zvýšení jejich digitální účasti poskytováním nových příležitostí pro neustálé změny a spolupráci. Networking je proces budování oboustranně výhodného vztahu s ostatními lidmi a setkávání se na společných základech. Proto je velmi důležité vytvořit síť zemědělců.

Zřídili jsme „Farmářskou platformu“ v rámci projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ financovaného Tureckou národní agenturou Centra pro programy Evropské unie pro vzdělávání a mládež v Turecku. „Farmářská platforma“ se skládá ze šesti sekcí: Fórum/Diskuse, Školící místnost, Užitečné odkazy, Informační zdroje, Zprávy/Oznámení/Události a Instituce/Organizace.

Zemědělci a organizace/instituce se mohou stát členy Netwok „Farmer Platform“, mohou se účastnit fóra a mohou navazovat partnerství a firemní spolupráce. Farmářská platforma: https://network.digifarmer.net/

NAHORU