Výuková aktivita projektu, Trikala, Řecko

Výuková aktivita projektu Erasmus+ „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ (Nr 2018-1-TR01-KA204-059557) se konala 26.-28. listopadu 2019 v řecké Trikale.

Celkem 23 účastníků z 9 partnerských institucí/organizací (provinční ředitelství zemědělství a lesnictví Aydın -koordinátor projektů, Aydın Governorship (úřad EU a zahraniční vztahy), Aydın Adnan Menderes University (Pedagogická fakulta), Söke Agricultural Production Agricultural Extension a In -Service Training Center, Karpuzlu Agriculture Chamber, Developmental Centre of Thessaly-Greece, Euroform RFS-Italy, Inercia Digital SL-Spain and Institut Pro Trénink Pohostinnosti-Czech Republic) krátkodobého vzdělávání, výuky a školení se účastní AKETH ( Řecko)

Během třídenní vzdělávací aktivity byl s účastníky vyhodnocen školicí modul a obsah školicích materiálů připravených ve spolupráci s partnerskými institucemi/organizacemi projektu a proběhl workshop pro přezkoumání výsledků učení. Od tradičního učení po dálkové studium byly vysvětleny různé metody učení/školení, LMS (Learning Management System), učební platforma, evropský rámec kvalifikací (EQF) a ECVET. Učební platforma (platforma Moodle), tvorba video obsahu s různými online zdroji a registrace byla vysvětlena na příkladech a prostřednictvím workshopu

Vzdělávací aktivita skončila vyhodnocením školení a distribucí certifikátů.