Slide

O NÁS

Institut pro trénink pohostinnosti má právní formu zapsaného spolku a je asociací nezávislých odborníků působících v oblasti hotelnictví, turismu, regionálního rozvoje a odborného vzdělávání. Byl založen v roce 2002 a od začátku své existence realizoval své cíle a aktivity prostřednictvím cíleného poradenství a tréninku pro malé a střední podnikatele, účastí v národních i mezinárodních vzdělávacích projektech a zapojením do obdobných profesních sítí.
V průběhu času rozšířil Institut své aktivity do oblasti strategického rozvoje a podpory udržitelného turismu ve venkovských oblastech a do oblasti podpory a rozvoje místní a regionální produkce tradičních potravin a lokální gastronomie.
K hlavním cílům sdružení patří:
  • poskytovat poradenství a konzultace v oblasti rozvoje lidských zdrojů a podnikání v hotelovém a turistickém průmyslu
  • cíleným tréninkem rozvíjet a zvyšovat odborné dovednosti a kompetence podnikatelů i zaměstnanců ve službách turismu
  • vyvíjet specifické tréninkové a vzdělávací programy v návaznosti na místní, regionální i národní potřeby turismu
  • sloužit jako centrum odborných znalostí a zdrojů podporující přenos a využití znalostí a inovací v oboru
  • realizovat průzkumy a studie v oblasti hotelnictví, turismu a regionálního rozvoje
  • chránit a podporovat regionální gastronomické tradice a podporovat udržitelný rozvoj znevýhodněných regionů
V průběhu let si vytvořil Institut širokou mezinárodní síť partnerských organizací, individuálních odborníků a profesních sdružení s podobnými cíli a zájmy a stal se v oblasti své činnosti špičkovou organizací, poskytující služby na vysoké odborné úrovni.

Hospitality Training Institute poskytuje metodiku pro umísťování odborných učitelů na praktické čtrnáctidenní stáže do firem pro získání průběžné oborové praxe, kontaktu s akutálními oborovými problémy a provozním, technologickým i manažerským vývojem v oboru služeb cestovního ruchu.

Příprava a realizace cílených tréninkových programů pro pracovníky hotelových a restauračních provozů a služeb cestovního ruchu - provozní audit a analýza hotelových a restauračních provozů - analýzy a průzkumy formou Mystery Shopping - průzkumy spokojenosti zákazníků a zaměstnanců

PARTNEŘI

Hospitality Training Institute poskytuje metodiku pro umísťování odborných učitelů na praktické čtrnáctidenní stáže do firem pro získání průběžné oborové praxe, kontaktu s akutálními oborovými problémy a provozním, technologickým i manažerským vývojem v oboru služeb cestovního ruchu.

NAHORU