Slide

VÍTEJTE

Institut pro trénink pohostinnosti má právní formu zapsaného spolku a je asociací nezávislých odborníků působících v oblasti hotelnictví, turismu, regionálního rozvoje a odborného vzdělávání. Byl založen v roce 2002 a od začátku své existence realizoval své cíle a aktivity prostřednictvím cíleného poradenství a tréninku pro malé a střední podnikatele, účastí v národních i mezinárodních vzdělávacích projektech a zapojením do obdobných profesních sítí.

Hospitality Training Institute poskytuje metodiku pro umísťování odborných učitelů na praktické čtrnáctidenní stáže do firem pro získání průběžné oborové praxe, kontaktu s akutálními oborovými problémy a provozním, technologickým i manažerským vývojem v oboru služeb cestovního ruchu.

Příprava a realizace cílených tréninkových programů pro pracovníky hotelových a restauračních provozů a služeb cestovního ruchu - provozní audit a analýza hotelových a restauračních provozů - analýzy a průzkumy formou Mystery Shopping - průzkumy spokojenosti zákazníků a zaměstnanců

Hospitality Training Institute poskytuje metodiku pro umísťování odborných učitelů na praktické čtrnáctidenní stáže do firem pro získání průběžné oborové praxe, kontaktu s akutálními oborovými problémy a provozním, technologickým i manažerským vývojem v oboru služeb cestovního ruchu.

NAHORU