Slide

REALIZOVANÉ PROJEKTY

 

Inovace a další vzdělávání v destinačním managementu

reg.č. 2020-1-CZ01-KA202-078343

www.demina.cz

O projektu

Projekt Inovace a další vzdělávání v destinačním managementu (DEMINA) byl naplánován s cílem odstranit současné mezery ve vzdělávacích materiálech a metodikách pro oblast destinačního managementu a strategického rozvoje turismu a je realizován mezinárodním partnerstvím sedmi odborných institucí ze šesti zemí.

Cíle projektu jsou následující:

 • zvýšit kvalifikaci /profesionalizaci destinačních organizací a naučit je pracovat s efektivními nástroji pro zvýšení jejich znalostí a dovedností;

 • definovat na evropské úrovni nové odborné kvalifikace Pracovník destinační organizace, Manažer destinační organizace a Auditor destinací;

 • vytvořit unikátní vzdělávací a metodický nástroj pro oblast auditu a řízení destinací a posílit tak nabídku odborného vzdělávání v této oblasti

 • prosadit odbornost v oblasti destinačního auditu jako součást kvalifikace destinačního managementu v partnerských zemích;

 • podporovat a rozšiřovat zájem o destinační management s cílem přispět k vyššímu zájmu o udržitelný a konkurenceschopný rozvoj turismu a regionů a související politiky;

 • posílit na úrovni EU síť odborníků specializovaných na DM, což umožní díky výměně odborných zkušeností trvale zvyšovat jejich profesní znalosti a dovednosti.

Projekt se zaměřuje na následující specifické oblasti:

 • inovace v oblasti řízení destinací

 • hospodárnost, účelnost a účinnost finančních investic do rozvoje turismu a destinací

 • zvyšování kvalifikace manažerů a pracovníků v oblasti destinačního managementu a strategického rozvoje turismu

 • aplikace evropského konceptu Tourism Learning Areas

 • strategické a procesní plánování turismu

V projektu je plánováno vytvoření dvou klíčových výstupů:

 1. vytvoření metodické publikace Evropský model a metodika pro řízení a audit destinací

 2. vytvoření vzdělávacího programu pro pracovníky destinačního managementu a pracovníky zodpovědné za rozvoj turismu na veřejnoprávní úrovni, aplikovatelného jednak v celoživotním odborném vzdělávání pracovníků v turismu a jednak v odborném vzdělávání budoucích pracovníků v turismu

Součástí projektu bude i mezinárodní pětidenní seminář pro destinační odborníky z partnerských zemí zaměřený na teoretickou a praktickou výuku zpracované problematiky, provedený v reálné destinaci a s reálnými daty.

Projektové partnerství 

Koordinátor projektu:

Vysoká škola hotelová V Praze - Česká republika

www.vsh.cz

Partneři:

Baltijas Starptautiskā Akadēmija - Lotyšsko

www.bsa.edu.lv

University of National and World Economy - Bulharsko

www.unwe.bg

Lokalna Razvojna Agencija Pins - Chorvatsko

www.pins-skrad.hr

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Polsko

www.fundacjauek.krakow.pl

Aydin Valiligi - Turecko

www.aydinabgov.tr

Institut pro trénink pohostinnosti - Česká republika

www.hospitalitytraining.eu

Česko-rakouský vinařský festival Mikulov 101

Referenční č. projektu:

KPF-02-115

Role Institutu:

žadatel

Cíl projektu:

Projekt je společnou aktivitou vinařů z České Republiky a Rakouska, a to z přímo sousedících vinařských oblastí a regionů Mikulov a Weinviertel, kteří ve své běžné vinařské praxi vychází a čerpají nejen ze stejných pěstitelských podmínek a možností, ale i podobné a navzájem provázané historie, kultury a tradic. Projekt spočívá v přípravě a organizaci dvoudenního vinařského festivalu s názvem Mikulov 101, s cílem navázat na staletí běžně praktikovaná setkávání obou národů. Festival proběhne 24.-25.8.2019 na několika místech v Mikulově, a na programu bude prezentace lokálních českých i rakouských vinařství a vín spojená s řízenou degustací a další doprovodné aktivity. Projekt byl finančně podpořen Fondem malých projektů CZ-AT v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

DIGIFARMERS  - Developing Farmers' Digital Skills

Referenční č. projektu:

2018-1-TR01-KA204-059557

Role Institutu:

partner

Cíl projektu:

Projekt je financovaný v rámci evropského programu Erasmus+, Klíčová akce 2: Strategická partnerství, a zabývá se zkvalitněním vzdělávací nabídky v oblasti digitální gramotnosti a ICT dovedností malých zemědělců a farmářů.

 

ERASMUS+ 2016-2018

Guardian Angels of Accessible Travelers in Rural Areas

Referenční č. projektu:

2016-1-PL01-KA202-026504

Role Institutu:

partner

Cíl projektu:

Projekt je financovaný v rámci evropského programu Erasmus+, Klíčová akce 2: Strategická partnerství, a zabývá se oblastí kvality turistických služeb pro návštěvníky se speciálními potřebami. Cílem projektu je vytvořit metodický manuál a související vzdělávací materiály pro oblast veřejné správy a podpořit tak iniciaci služby dobrovolných průvodců pro návštěvníky se speciálními potřebami.

 

ESF 2014-2015

EDU REGIO – Vzdělávání pro udržitelný rozvoj turismu a regionální rozvoj

Referenční č. projektu:

CZ.1.07/3.2.09/05.0048

Role Institutu:

žadatel

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vytvořit komplexní vzdělávací program pro pracovníky veřejné správy působící v oblasti turismu v regionu Vysočina.

LLP-LDV 2013-2015

Insight for VET teachers into the management and operation of the tourism industry

Referenční č. projektu:

2013-1-HU1-LEO05-09611

Žadatel:

Városlódi Villa, HU

Role Institutu:

partner

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo adaptovat Institutem vytvořenou metodologii pro umisťování odborných učitelů na praxe ve firmách do maďarského odborného školství a hotelnictví.

ESF 2012-2013

Jídlo z blízka - Vzdělávání kuchařů a zemědělců pro vytvoření regionální gastronomie jako součásti udržitelného turismu Olomouckého kraje

Referenční č. projektu:

CZ.1.07/3.2.05/03.0024

Žadatel:

Živý venkov, o.s., Brno,CZ

Role Institutu:

partner

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vytvořit a ověřit vzdělávací moduly pro pracovníky v gastronomii a malé farmáře v Olomouckém kraji na posílení jejich vzájemné spolupráce a rozvoje místního udržitelného turismu.

ESF - CZ 2011-2013

Komunikující místo - dalším vzděláváním k rozvoji cestovního ruchu v Jihomoravském kraji

Referenční č. projektu:

CZ.1.07/3.2.04/02.0030, Role of Institute: Partner

Žadatel:

Centrála cestovního ruchu jižní Morava, Brno, CZ

Role Institutu:

partner

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vytvořit inovativní vzdělávací a tréninkové nástroje pro sektor turismu v Jihomoravském kraji.

ESF-CZ 2011-2012

SERVICE-EDU - Vzdělávací programy pro udržitelný rozvoj malých a středních firem v oblasti služeb cestovního ruchu

Referenční č. projektu:

CZ.1.07/3.2.09/02.0013

Role Institutu:

žadatel

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vytvořit modulární vzdělávací program pro interní vzdělávání pracovníků c oblasti turistických služeb v regionu Vysočina

LLP-LDV 2008-2010

KAST - Knowledge and Skills in Tourism

Referenční č. projektu:

LLP-LDV-TOI-07-BG-166015

Žadatel:

Internationa Business & Consultations, Sofia, BG

Role Institutu:

partner

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo realizovat průzkum dovedností zaměstnanců 45+ v sektoru hotelnictví a turismu a adaptovat metodologii pro uznávání jejich kvalifikací.

LLP-LDV 2006-2008

E-VOCABULARY - on-line slovník odborné terminologie v hotelnictví a turismu

Referenční č. projektu:

No.2006-CZ/06/B/F/LA-168021

Role Institutu:

žadatel

Cíl projektu:

V rámci projektu byl vytvořen online slovník odborné terminologie v hotelnictví a turismu v 21 jazycích EU

 

LLP-LDV 2006-2008

Making Tourism Work: An Initiative for the Health and Wellness Tourism Sector

Referenční č. projektu:

HU/06/B/F/PP-170025

Žadatel:

University of Pannonia, Veszprém, HU

Role Institutu:

partner

Cíl projektu:

Vytvoření modulárního vzdělávacího programu pro pracovníky v lázeňském turismu, posilujícího jejich profesní kompetence a možnosti kariery.

LLP-LDV 2003-2005

HotelJob Europrofile

Referenční č. projektu:

E/03/A/F/PL-149.137

Žadatel:

FIP CENTER, Madrid, ES

Role Institutu:

partner

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vytvoření vzdělávacího a podpůrného programu pro migrující zahraniční pracovníky v cestovním ruchu EU.

NAHORU