REALIZOVANÉ PROJEKTY

Česko-rakouský vinařský festival Mikulov 101

Referenční č. projektu:

KPF-02-115

Role Institutu:

žadatel

Cíl projektu:

Projekt je společnou aktivitou vinařů z České Republiky a Rakouska, a to z přímo sousedících vinařských oblastí a regionů Mikulov a Weinviertel, kteří ve své běžné vinařské praxi vychází a čerpají nejen ze stejných pěstitelských podmínek a možností, ale i podobné a navzájem provázané historie, kultury a tradic. Projekt spočívá v přípravě a organizaci dvoudenního vinařského festivalu s názvem Mikulov 101, s cílem navázat na staletí běžně praktikovaná setkávání obou národů. Festival proběhne 24.-25.8.2019 na několika místech v Mikulově, a na programu bude prezentace lokálních českých i rakouských vinařství a vín spojená s řízenou degustací a další doprovodné aktivity. Projekt byl finančně podpořen Fondem malých projektů CZ-AT v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

DIGIFARMERS  - Developing Farmers' Digital Skills

Referenční č. projektu:

2018-1-TR01-KA204-059557

Role Institutu:

partner

Cíl projektu:

Projekt je financovaný v rámci evropského programu Erasmus+, Klíčová akce 2: Strategická partnerství, a zabývá se zkvalitněním vzdělávací nabídky v oblasti digitální gramotnosti a ICT dovedností malých zemědělců a farmářů.

 

ERASMUS+ 2016-2018

Guardian Angels of Accessible Travelers in Rural Areas

Referenční č. projektu:

2016-1-PL01-KA202-026504

Role Institutu:

partner

Cíl projektu:

Projekt je financovaný v rámci evropského programu Erasmus+, Klíčová akce 2: Strategická partnerství, a zabývá se oblastí kvality turistických služeb pro návštěvníky se speciálními potřebami. Cílem projektu je vytvořit metodický manuál a související vzdělávací materiály pro oblast veřejné správy a podpořit tak iniciaci služby dobrovolných průvodců pro návštěvníky se speciálními potřebami.

 

ESF 2014-2015

EDU REGIO – Vzdělávání pro udržitelný rozvoj turismu a regionální rozvoj

Referenční č. projektu:

CZ.1.07/3.2.09/05.0048

Role Institutu:

žadatel

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vytvořit komplexní vzdělávací program pro pracovníky veřejné správy působící v oblasti turismu v regionu Vysočina.

LLP-LDV 2013-2015

Insight for VET teachers into the management and operation of the tourism industry

Referenční č. projektu:

2013-1-HU1-LEO05-09611

Žadatel:

Városlódi Villa, HU

Role Institutu:

partner

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo adaptovat Institutem vytvořenou metodologii pro umisťování odborných učitelů na praxe ve firmách do maďarského odborného školství a hotelnictví.

ESF 2012-2013

Jídlo z blízka - Vzdělávání kuchařů a zemědělců pro vytvoření regionální gastronomie jako součásti udržitelného turismu Olomouckého kraje

Referenční č. projektu:

CZ.1.07/3.2.05/03.0024

Žadatel:

Živý venkov, o.s., Brno,CZ

Role Institutu:

partner

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vytvořit a ověřit vzdělávací moduly pro pracovníky v gastronomii a malé farmáře v Olomouckém kraji na posílení jejich vzájemné spolupráce a rozvoje místního udržitelného turismu.

ESF - CZ 2011-2013

Komunikující místo - dalším vzděláváním k rozvoji cestovního ruchu v Jihomoravském kraji

Referenční č. projektu:

CZ.1.07/3.2.04/02.0030, Role of Institute: Partner

Žadatel:

Centrála cestovního ruchu jižní Morava, Brno, CZ

Role Institutu:

partner

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vytvořit inovativní vzdělávací a tréninkové nástroje pro sektor turismu v Jihomoravském kraji.

ESF-CZ 2011-2012

SERVICE-EDU - Vzdělávací programy pro udržitelný rozvoj malých a středních firem v oblasti služeb cestovního ruchu

Referenční č. projektu:

CZ.1.07/3.2.09/02.0013

Role Institutu:

žadatel

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vytvořit modulární vzdělávací program pro interní vzdělávání pracovníků c oblasti turistických služeb v regionu Vysočina

LLP-LDV 2008-2010

KAST - Knowledge and Skills in Tourism

Referenční č. projektu:

LLP-LDV-TOI-07-BG-166015

Žadatel:

Internationa Business & Consultations, Sofia, BG

Role Institutu:

partner

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo realizovat průzkum dovedností zaměstnanců 45+ v sektoru hotelnictví a turismu a adaptovat metodologii pro uznávání jejich kvalifikací.

LLP-LDV 2006-2008

E-VOCABULARY - on-line slovník odborné terminologie v hotelnictví a turismu

Referenční č. projektu:

No.2006-CZ/06/B/F/LA-168021

Role Institutu:

žadatel

Cíl projektu:

V rámci projektu byl vytvořen online slovník odborné terminologie v hotelnictví a turismu v 21 jazycích EU

 

LLP-LDV 2006-2008

Making Tourism Work: An Initiative for the Health and Wellness Tourism Sector

Referenční č. projektu:

HU/06/B/F/PP-170025

Žadatel:

University of Pannonia, Veszprém, HU

Role Institutu:

partner

Cíl projektu:

Vytvoření modulárního vzdělávacího programu pro pracovníky v lázeňském turismu, posilujícího jejich profesní kompetence a možnosti kariery.

LLP-LDV 2003-2005

HotelJob Europrofile

Referenční č. projektu:

E/03/A/F/PL-149.137

Žadatel:

FIP CENTER, Madrid, ES

Role Institutu:

partner

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vytvoření vzdělávacího a podpůrného programu pro migrující zahraniční pracovníky v cestovním ruchu EU.

NAHORU