Slide

NAŠE SLUŽBY

PRO PODNIKATELE

 • příprava a realizace tréninkových programů pro pracovníky na všech úrovních hotelových, restauračních a turistických služeb
 • provozní analýzy metodou Mystery Shopping
 • průzkumy spokojenosti zákazníků a zaměstnanců
 • komplexní poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů a organizace provozů služeb
 • tvorba, zavádění, podpora a trénink standardů kvality v hotelnictví a cestovním ruchu
 • poradenství v oblasti grantových zdrojů a dotačních titulů

PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

 • příprava, řízení a realizace vzdělávacích a rozvojových projektů na národní a mezinárodní úrovni
 • poradenství v oblasti grantových zdrojů a dotačních titulů v oblasti vzdělávání, regionálního rozvoje a turismu
 • realizace a zpracování průzkumů, analýz a strategií v následujících oblastech:
  - rozvoj různých forem udržitelného turismu
  - propojování turismu a lokálních ekonomických řetězců
  - budování environmentálně a ekonomicky udržitelných komunit ve venkovských oblastech
  - ochrana, podpora a rozvoj místních kulinárních a řemeslných tradic

Hospitality Training Institute poskytuje metodiku pro umísťování odborných učitelů na praktické čtrnáctidenní stáže do firem pro získání průběžné oborové praxe, kontaktu s akutálními oborovými problémy a provozním, technologickým i manažerským vývojem v oboru služeb cestovního ruchu.

Příprava a realizace cílených tréninkových programů pro pracovníky hotelových a restauračních provozů a služeb cestovního ruchu - provozní audit a analýza hotelových a restauračních provozů - analýzy a průzkumy formou Mystery Shopping - průzkumy spokojenosti zákazníků a zaměstnanců

PARTNEŘI

Hospitality Training Institute poskytuje metodiku pro umísťování odborných učitelů na praktické čtrnáctidenní stáže do firem pro získání průběžné oborové praxe, kontaktu s akutálními oborovými problémy a provozním, technologickým i manažerským vývojem v oboru služeb cestovního ruchu.

NAHORU