AKTUALITY

Druhé nadnárodní projektové setkání projektu DEMINA – Inovace a další vzdělávání v destinačním managementu, který realizuje konsorcium sedmi organizací ze šesti zemí a který je řízen Vysokou školou hotelovou v Praze, se konalo ve dnech 10.-11.10.2021 v tureckém Aydinu/Kusadasi za účasti 14 účastníků ze šesti partnerských zemí. zemí. Partneři měli poprvé možnost sejít se u jednoho stolu, protože

Uspořádali jsme 6. (závěrečné) nadnárodní setkání projektu Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ (DIGIFARMER), které podpořila turecká národní agentura v rámci programu ERASMUS+ Strategic Partnerships for Adult Education, s hostitelem koordinátora projektu Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü v Turecku, 5.-6. října 2021. Vyhodnocovali jsme výstupy – školicí modul/kurz „Farmářské digitální dovednosti“, digitální a/nebo tištěné školicí materiály,

Uskutečnili jsme 5. nadnárodní setkání projektu Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ (DIGIFARMER), které bylo podpořeno tureckou národní agenturou v rámci programu ERASMUS+ Strategic Partnerships for Adult Education, s hostitelem partnera projektu Euroform v Itálii, na 31. srpna-1. září 2021. Spolu s devíti partnery projektu jsme vyhodnotili výstupy – modul školení „Digitální dovednosti farmářů“, školicí materiály, které

Rozvoj digitální infrastruktury a mobilních technologií vytváří nové příležitosti pro občany ke zvýšení jejich digitální účasti poskytováním nových příležitostí pro neustálé změny a spolupráci. Networking je proces budování oboustranně výhodného vztahu s ostatními lidmi a setkávání se na společných základech. Proto je velmi důležité vytvořit síť zemědělců. Zřídili jsme „Farmářskou platformu“ v rámci projektu „Rozvoj

26.června 2021 se online uskutečnilo online setkání k výukovému programu projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ Výukové setkání bylo organizováno prostřednictvím služby Google Meet s 13 účastníky z Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydin Valiligi (úřad pro vztahy s EU a zahraničními vztahy), AKETH (Anaptixiako Kentro Thessalias), Euroform RFS, Aydın Adnan Menderes Universitesi, Söke Zirai

Ve dnech 19. – 20. února 2020 se v Mikulově v České republice uskutečnilo 4. nadnárodní projektové setkání projektu podporovaného Tureckou národní agenturou – národní agenturou. Setkání z partnerských organizací se zúčastnilo celkem 17 lidí. Nadnárodní setkání projektu začalo přezkoumáním činností prováděných podle harmonogramu projektu v rámci projektového řízení a implementace. Požadavky na modul školení,

Výuková aktivita projektu Erasmus+ „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ (Nr 2018-1-TR01-KA204-059557) se konala 26.-28. listopadu 2019 v řecké Trikale. Celkem 23 účastníků z 9 partnerských institucí/organizací (provinční ředitelství zemědělství a lesnictví Aydın -koordinátor projektů, Aydın Governorship (úřad EU a zahraniční vztahy), Aydın Adnan Menderes University (Pedagogická fakulta), Söke Agricultural Production Agricultural Extension a In -Service Training

Třetí nadnárodní projektové setkání projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“, které probíhá pod koordinací zemského ředitelství pro zemědělství a lesnictví Aydın, se konalo ve dnech 8.-9. října 2019 ve španělské Huelvě. První den dvoudenního setkání byly prezentovány činnosti prováděné v rámci projektu, požadavky na modul školení, modul školení a školicí materiály v souladu s evropským rámcem

Druhé nadnárodní projektové setkání projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ se konalo 16. – 17. července 2019 v řecké Trikale. Celkem 16 účastníků z 9 partnerských institucí / organizací (zemské ředitelství zemědělství a lesnictví Aydın (koordinátor projektu), guvernérství Aydın (úřad EU a zahraniční vztahy), univerzita Aydına Adnana Menderese (pedagogická fakulta), zemědělský výrobní podnik Söke, ředitelství prvního

První nadnárodní projektové setkání projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“, které probíhá pod koordinací zemského ředitelství pro zemědělství a lesnictví Aydın, se konalo ve dnech 14. – 15. března 2019 v tureckém Aydınu za účasti 20 účastníků z 5 partnerských zemí. zemí. Tento projekt je podporován tureckou národní agenturou v rámci programu ERASMUS+ Key Action 2

Festival of cheese

Festival of cheese and a national competition for the small cheese producers from Bohemia, Moravia and Slovakia was created as a joint project of Slow Food konvivia hills, farm processors Association of Colleges and Secondary Technical School of Food and dairy Kroměříž. More on http://www.festival-syr.cz

Festival sýrů a národní soutěž malých sýrařů z Čech, Moravy a Slovenska vznikl jako společný projekt konvivia Slow Food Pálava, Svazu faremních zpracovatelů a VOŠ potravinářské a SPŠ mlékárenské Kroměříž. Více na www.festival-syr.cz

Slow Food

Slow Food is a non-profit eco-gastronomic association, which was founded as a resistance against the massively-borne globalized eating style fast-food, industrial large-scale food and standardize their appetite, constantly accelerating pace of life, the disappearance of local gastronomic traditions and weakening people’s interest in it what kind of food they eat, where it comes from, how

Slow Food je neziskové eko-gastronomické sdružení , které bylo založeno jako odpor proti masivně se šířícímu globalizovanému stravování ve stylu fast-food, průmyslové velkovýrobě potravin a standardizaci jejich chuti, stále se zrychlujícímu životnímu tempu, mizení místních gastronomických tradic a slábnoucímu zájmu lidí o to, jaké jídlo jedí, odkud pochází, jak chutná a jak jeho konzumace ovlivňuje

Historie aktualit 2008 – 2015

Září 2015 Proběhl další ročník dvoudenního Festivalu tradičních sýrů Čech, Moravy a Slovenska,   Červenec 2015 Úspěšně jsme ukončili realizaci dvou dvouletých projektů partnerství v programech Leonardo da Vinci a Grundtvig – projekt The City is my Learning Space (www.thecityismylearningspace.eu) a projekt LocalVET (http://ruraltourism-vet.com)   Březen 2015 Dne 31.3.2015 jsme v rámci operačního programu Vzdělávání

Září 2015 Proběhl další ročník dvoudenního Festivalu tradičních sýrů Čech, Moravy a Slovenska,   Červenec 2015 Úspěšně jsme ukončili realizaci dvou dvouletých projektů partnerství v programech Leonardo da Vinci a Grundtvig – projekt The City is my Learning Space (www.thecityismylearningspace.eu) a projekt LocalVET (http://ruraltourism-vet.com)   Březen 2015 Dne 31.3.2015 jsme v rámci operačního programu Vzdělávání

NAHORU