Třetí projektový meeting v Huelvě, Španělsko

Třetí nadnárodní projektové setkání projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“, které probíhá pod koordinací zemského ředitelství pro zemědělství a lesnictví Aydın, se konalo ve dnech 8.-9. října 2019 ve španělské Huelvě.

První den dvoudenního setkání byly prezentovány činnosti prováděné v rámci projektu, požadavky na modul školení, modul školení a školicí materiály v souladu s evropským rámcem digitálních dovedností, cíle a obsah učení u modulu školení byly prodiskutovány metody, které je třeba dodržovat pro OER (otevřené školicí zdroje). Byly vytvořeny plány pro školení trenérů.

Druhý den skončila schůzka, na níž byla přezkoumána prováděcí pravidla, plány hodnocení a plány šíření projektu a byly sdíleny úkoly týkající se modulu školení, školicích materiálů, výstupů OER a sítě zemědělců, distribucí hodnocení a certifikáty.