Slide

DALŠÍ AKTIVITY

Uspořádali jsme 6. (závěrečné) nadnárodní setkání projektu Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ (DIGIFARMER), které podpořila turecká národní agentura v rámci programu ERASMUS+ Strategic Partnerships for Adult Education, s hostitelem koordinátora projektu Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü v Turecku, 5.-6. října 2021.

Vyhodnocovali jsme výstupy – školicí modul/kurz „Farmářské digitální dovednosti“, digitální a/nebo tištěné školicí materiály, průvodcovské brožury, e -learningová platforma, mobilní aplikace, farmářská síť DigiFarmer a školení pilotů a testování výstupů. Pro činnosti multiplikátoru bylo provedeno nezbytné plánování a sdílení úkolů.

Web projektu: www.digifarmer.net

Digifarmer Education/e-learning Platform: www.moodle.digifarmer.net

Síť farmářů- „Platforma farmářů“: www.network.digifarmer.net

Mobilní aplikace: App Store: Digifarmer – Play Store: DigiFarmer

Rozvoj digitální infrastruktury a mobilních technologií vytváří nové příležitosti pro občany ke zvýšení jejich digitální účasti poskytováním nových příležitostí pro neustálé změny a spolupráci. Networking je proces budování oboustranně výhodného vztahu s ostatními lidmi a setkávání se na společných základech. Proto je velmi důležité vytvořit síť zemědělců.

Zřídili jsme „Farmářskou platformu“ v rámci projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ financovaného Tureckou národní agenturou Centra pro programy Evropské unie pro vzdělávání a mládež v Turecku. „Farmářská platforma“ se skládá ze šesti sekcí: Fórum/Diskuse, Školící místnost, Užitečné odkazy, Informační zdroje, Zprávy/Oznámení/Události a Instituce/Organizace.

Zemědělci a organizace/instituce se mohou stát členy Netwok „Farmer Platform“, mohou se účastnit fóra a mohou navazovat partnerství a firemní spolupráce. Farmářská platforma: https://network.digifarmer.net/

26.června 2021 se online uskutečnilo online setkání k výukovému programu projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“

Výukové setkání bylo organizováno prostřednictvím služby Google Meet s 13 účastníky z Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydin Valiligi (úřad pro vztahy s EU a zahraničními vztahy), AKETH (Anaptixiako Kentro Thessalias), Euroform RFS, Aydın Adnan Menderes Universitesi, Söke Zirai Ür. İşl. Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Karpuzlu Ziraat Odası, Inercia Digital, Institut Pro Trénink Pohostinnosti.

Program setkání se zabýval hlavně tím, jak používat Articulate Storyline při vytváření výstupů pro DIGIFARMER Jak vytvářet vzdělávací materiály pomocí programu Articulate Storyline vysvětlil partner projektu ADU.

Rozvoj digitálních dovedností zemědělců je projekt strategického partnerství Erasmus+ financovaný Tureckou národní agenturou pro Centrum programů Evropské unie pro vzdělávání a mládež v Turecku.

Ve dnech 19. – 20. února 2020 se v Mikulově v České republice uskutečnilo 4. nadnárodní projektové setkání projektu podporovaného Tureckou národní agenturou – národní agenturou.

Setkání z partnerských organizací se zúčastnilo celkem 17 lidí.

Nadnárodní setkání projektu začalo přezkoumáním činností prováděných podle harmonogramu projektu v rámci projektového řízení a implementace. Požadavky na modul školení, což jsou intelektuální výstupy projektu, výsledky učení a obsah připravený každým partnerem projektu, byly hodnoceny v rámci evropských digitálních kompetencí. Přenos školicího modulu a školicích materiálů, které mají být přeloženy do jazyků partnerských zemí projektu, na mobilní aplikace a platformy e-learningu, používání tištěných školicích materiálů, e-learningovou platformu školitelů, instalaci školicích materiálů, byla probrána implementace zkušebního školení a bylo provedeno nezbytné sdílení úkolů.

Druhý den nadnárodního projektového setkání, kdy byla projednávána „Farmářská platforma“ -Farmer Network, byly projednány věci, které je třeba udělat ohledně struktury platformy, struktury a pravidel členství, sekcí a obsahu platformy a bylo určeno rozdělení úkolů. Na setkání byly přezkoumány odpovědnosti, které je třeba plnit z hlediska obecného řízení a dokumentace projektu, hodnocení a šíření aktivit projektu a byly rozdány hodnotící dotazník a certifikáty.

NAHORU