Slide

DALŠÍ AKTIVITY

Výuková aktivita projektu Erasmus+ „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ (Nr 2018-1-TR01-KA204-059557) se konala 26.-28. listopadu 2019 v řecké Trikale.

Celkem 23 účastníků z 9 partnerských institucí/organizací (provinční ředitelství zemědělství a lesnictví Aydın -koordinátor projektů, Aydın Governorship (úřad EU a zahraniční vztahy), Aydın Adnan Menderes University (Pedagogická fakulta), Söke Agricultural Production Agricultural Extension a In -Service Training Center, Karpuzlu Agriculture Chamber, Developmental Centre of Thessaly-Greece, Euroform RFS-Italy, Inercia Digital SL-Spain and Institut Pro Trénink Pohostinnosti-Czech Republic) krátkodobého vzdělávání, výuky a školení se účastní AKETH ( Řecko)

Během třídenní vzdělávací aktivity byl s účastníky vyhodnocen školicí modul a obsah školicích materiálů připravených ve spolupráci s partnerskými institucemi/organizacemi projektu a proběhl workshop pro přezkoumání výsledků učení. Od tradičního učení po dálkové studium byly vysvětleny různé metody učení/školení, LMS (Learning Management System), učební platforma, evropský rámec kvalifikací (EQF) a ECVET. Učební platforma (platforma Moodle), tvorba video obsahu s různými online zdroji a registrace byla vysvětlena na příkladech a prostřednictvím workshopu

Vzdělávací aktivita skončila vyhodnocením školení a distribucí certifikátů.

Třetí nadnárodní projektové setkání projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“, které probíhá pod koordinací zemského ředitelství pro zemědělství a lesnictví Aydın, se konalo ve dnech 8.-9. října 2019 ve španělské Huelvě.

První den dvoudenního setkání byly prezentovány činnosti prováděné v rámci projektu, požadavky na modul školení, modul školení a školicí materiály v souladu s evropským rámcem digitálních dovedností, cíle a obsah učení u modulu školení byly prodiskutovány metody, které je třeba dodržovat pro OER (otevřené školicí zdroje). Byly vytvořeny plány pro školení trenérů.

Druhý den skončila schůzka, na níž byla přezkoumána prováděcí pravidla, plány hodnocení a plány šíření projektu a byly sdíleny úkoly týkající se modulu školení, školicích materiálů, výstupů OER a sítě zemědělců, distribucí hodnocení a certifikáty.

Druhé nadnárodní projektové setkání projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ se konalo 16. – 17. července 2019 v řecké Trikale.

Celkem 16 účastníků z 9 partnerských institucí / organizací (zemské ředitelství zemědělství a lesnictví Aydın (koordinátor projektu), guvernérství Aydın (úřad EU a zahraniční vztahy), univerzita Aydına Adnana Menderese (pedagogická fakulta), zemědělský výrobní podnik Söke, ředitelství prvního dne se zúčastnilo středisko zemědělského prodloužení a dalšího vzdělávání, zemědělská komora Karpuzlu, vývojové centrum Thesálie (Řecko), Euroform RFS (Itálie), Inercia Digital SL (Španělsko) a Institut Pro Trénink Pohostinnosti (Česká republika)) ze setkání, kde byly provedeny činnosti realizované v rámci projektu, zprávy o pokroku, návštěva odborníků turecké národní agentury na téma kontroly místa při sdílení informací. V modulu školení byly vytvořeny plány požadavků. Byly vyhodnoceny aktuální zprávy o situaci partnerských zemí, digitální analýza potřeb zemědělců – výsledky průzkumu. Byla projednána příprava školicího modulu a materiálů, tvorba a publikace otevřených školicích materiálů.

Druhý den se 16 účastníky bylo prodiskutováno školení školitelů, pravidla implementace projektu, plán hodnocení, plán šíření, webové stránky projektu a šablony a obsah nástrojů pro šíření, jako jsou tiskové bulletiny / brožury, a schůzka byla zakončena distribuce distribuce úkolů, hodnocení a certifikátů.

Festival sýrů a národní soutěž malých sýrařů z Čech, Moravy a Slovenska vznikl jako společný projekt konvivia Slow Food Pálava, Svazu faremních zpracovatelů a VOŠ potravinářské a SPŠ mlékárenské Kroměříž.
Více na www.festival-syr.cz

NAHORU