Slow Food

Slow Food is a non-profit eco-gastronomic association, which was founded as a resistance against the massively-borne globalized eating style fast-food, industrial large-scale food and standardize their appetite, constantly accelerating pace of life, the disappearance of local gastronomic traditions and weakening people’s interest in it what kind of food they eat, where it comes from, how it tastes and how its consumption affects the world around them and the environment. To promote his ideas joined Slow Food meal with pleasure and the responsibility and expressed the union’s motto „good, clean and fair …“

More on www.slowfoodpalava.cz

Slow food

Slow Food je neziskové eko-gastronomické sdružení , které bylo založeno jako odpor proti masivně se šířícímu globalizovanému stravování ve stylu fast-food, průmyslové velkovýrobě potravin a standardizaci jejich chuti, stále se zrychlujícímu životnímu tempu, mizení místních gastronomických tradic a slábnoucímu zájmu lidí o to, jaké jídlo jedí, odkud pochází, jak chutná a jak jeho konzumace ovlivňuje okolní svět a životní prostředí. K prosazování své myšlenky spojil Slow Food jídlo s potěšením a zároveň odpovědností, a vyjádřil toto spojení mottem „dobrý, čistý a fair…“

Více na www.slowfoodpalava.cz